26 เมษายน 2562 ชัยภูมิ-ฤทธิ์พายุฤดูร้อนซัดต้นไม้กิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้าขาด เดือดร้อนกว่า 3 หมู่บ้านชายขอบ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/76583

ฤทธิ์พายุฤดูร้อนซัดต้นไม้กิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้าขาด เดือดร้อนกว่า 3 หมู่บ้านชายขอบ ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า 5 ชั่วโมงก่อนประสาน ฮีโร่ มนุษย์ไฟฟ้าเร่งกู้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

(26เม.ย.62) ผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากชาวบ้าน หมู่บ้านหนองจันทิว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00น. ที่ผ่านมาได้เกิดมีลมพายุฤดูร้อน และมีฟ้าแลบฟ้าผ่า พัดกระหน่ำในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะที่บ้านห้วย หนองจันทิ ม.6, ม.8, และ ม.18 ตำบลตลาดแร้ง ที่ได้รับผลกระทบ บ้านเรือนราษฎรถูกพายุพัดบางส่วนและลมพายุยังส่งผลกระทบถึงกิ่งไม้ต้นไม้ขนานใหญ่ที่มีความสูงพอดีกับสายไฟเมนท์หลักบนเสาไฟฟ้าขนาน 10 เมตร ซึ่งสำหรับไว้จ่ายไฟฟ้า ไปยังบ้านเรือนประชาชน ผลกระทบจากกิ่งไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าดังกล่าว ทำให้สายไฟขาดในหลายจุดซึ่งส่งผลกระทบให ้ชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านเขว้าให้ออกมาตรวจสอบ แก้ไขให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว ซึ่งในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าได้พบจุดบกพร่องหรือจุดที่เกิดปัญหาที่ทำให้การจ่ายไฟหยุดชะงักเนื่องมาจากมีสายไฟฟ้าได้ขาดลงมากองอยู่ข้างทาง และจุดที่สายไฟชำรุด จำนวนหลายจุด เนื่องมาจากต้นไม้และกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่หักโค่นลงมาพาดสายไฟฟ้าจนขาดและเกิดความเสียหาย จึงต้องเร่งตัดกระแสไฟทันที เพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนและตัวเจ้าหน้าที่เอง จากนั้นจึงได้ประสานรถกระเช้า ขนาดใหญ่จากหน่วยงานการไฟฟ้าฯ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากจุดที่สายไฟขาดเป็นสายเมนท์เส้นบนสุดที่มีความสูงของเสาไฟ ประมาณกว่า 10 เมตร ในทางตรงข้ามของเสาไฟ ก็ยังพบต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มียอดไม้สูงพอดีกับสายไฟ เมื่อมีลมพายุพัดมากิ่งจึงหักมาพาดสายไฟฟ้าขาดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความเสี่ยงขึ้นรถกระเช้าตัดแต่งยอดกิ่งไม้ให้สั้นลง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นจึงอยากฝากเตือนไปยังบ้านเรือนประชาชนที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ในช่วงเกิดลมพายุฝนเช่นนี้ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตัดต้นไม้และกิ่งไม้ของท่านไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาและสร้างความเสียหายให้กับเสาไฟฟ้าทำให้ประชาชนหลายหมู่บ้านต้องเดือดร้อนจากกรณีเช่นนี้อีกด้วย รวมระยะเวลาการซ่อมแซมจนปล่อยกระแสไฟให้กับชาวบ้านใน 3 หมู่บ้านได้ร่วมกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ชาวบ้านและเด็กๆทั้ง3หมู่บ้าน ได้ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าหรือ ฮีโร่ มนุษย์ไฟฟ้า ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว และให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติอีกด้วย///